Ngạc Nhiên Chưa 2017 | Tập 101 : An Vy – Lan Hương (06/09/2017) NGẠC NHIÊN CHƯA (#NNC)là gameshow đuổi hình bắt chữ, đoán ý đồng đội lần này sẽ …