Tập 22 Ẩm Thực Kỳ Thú với MC Mạc Văn Khoa và 2 khách mời Đỗ Duy Nam – Kiều Ngân sẽ tiếp tục trải nghiệm, khám phá Hà Giang. Xem full Ẩm Thực Kỳ Thú …