LeDuongBaoLam #VieNetwork #SaoHoaSaoKim Mấy bà biên tập: Đẹp trai quá mức cho phép là Ế? Còn mọi người thì sao ạ? Hãy cmt ngay bên dưới ngaaa …